מחקר בפסיכותרפיה בישראל - החיפוש אחר מנגנונים המקדמים שינוי והתפתחות

מחקר בפסיכותרפיה בישראל - החיפוש אחר מנגנונים המקדמים שינוי והתפתחות

מחקר בפסיכותרפיה בישראל - החיפוש אחר מנגנונים המקדמים שינוי והתפתחות
מחקר בפסיכותרפיה בישראל - החיפוש אחר מנגנונים המקדמים שינוי והתפתחות

מחקר בפסיכותרפיה בישראל - החיפוש אחר מנגנונים המקדמים שינוי והתפתחות

06:52
צפייה בסרטון
דברי פתיחה פרופ' יונה טייכמן

דברי פתיחה פרופ' יונה טייכמן

07:10
צפייה בסרטון
פרופ' הדס ויסמן

פרופ' הדס ויסמן

08:25
צפייה בסרטון
על "תהליכי שינוי בתוך הטיפול, תוצאות הטיפול והכשרת מטפלים"

על "תהליכי שינוי בתוך הטיפול, תוצאות הטיפול והכשרת מטפלים"

15:04
צפייה בסרטון

מרכז לבריאות הנפש שלוותה כנס-אתגרים והזדמנויות

מרכז לבריאות הנפש שלוותה כנס-אתגרים והזדמנויות

מרכז לבריאות הנפש שלוותה כנס-אתגרים והזדמנויות
מרכז לבריאות הנפש שלוותה כנס: אתגרים והזדמנויות פרופ' גבי שפלר
19:48
צפייה בסרטון

מרכז לבריאות הנפש שלוותה כנס: אתגרים והזדמנויות פרופ' גבי שפלר

מרכז לבריאות הנפש שלוותה כנס: אתגרים והזדמנויות פרופ' אוריה תישבי
36:17
צפייה בסרטון

מרכז לבריאות הנפש שלוותה כנס: אתגרים והזדמנויות פרופ' אוריה תישבי

מרכז לבריאות הנפש שלוותה כנס: אתגרים והזדמנויות -דר' שרון זיו ביימן
41:35
צפייה בסרטון

מרכז לבריאות הנפש שלוותה כנס: אתגרים והזדמנויות -דר' שרון זיו ביימן

יום העיון ממחקר לקליניקה ובחזרה: מטפלים וחוקרים מספרים על האופן בו תורם ידע מחקרי לעבודתם הקלינית

יום העיון ממחקר לקליניקה ובחזרה: מטפלים וחוקרים מספרים על האופן בו תורם ידע מחקרי לעבודתם הקלינית

יום העיון ממחקר לקליניקה ובחזרה: מטפלים וחוקרים מספרים על האופן בו תורם ידע מחקרי לעבודתם הקלינית
ד"ר שרון זיו ביימן- הדרמה של תחילת הטיפול בראי מחקר וקליניקה
24:24
צפייה בסרטון

ד"ר שרון זיו ביימן- הדרמה של תחילת הטיפול בראי מחקר וקליניקה

פרופ.  אוריה תשבי - בין קליניקה למחקר: פיצול או שילוב ?
23:16
צפייה בסרטון

פרופ. אוריה תשבי - בין קליניקה למחקר: פיצול או שילוב ?

פרופ.  הדס ויסמן - מחשבות על סיום טיפול: מהקליניקה למחקר ובחזרה
29:37
צפייה בסרטון

פרופ. הדס ויסמן - מחשבות על סיום טיפול: מהקליניקה למחקר ובחזרה