top of page

מחקר בפסיכותרפיה בישראל - החיפוש אחר מנגנונים המקדמים שינוי והתפתחות

מחקר בפסיכותרפיה בישראל - החיפוש אחר מנגנונים המקדמים שינוי והתפתחות

מחקר בפסיכותרפיה בישראל - החיפוש אחר מנגנונים המקדמים שינוי והתפתחות
מחקר בפסיכותרפיה בישראל - החיפוש אחר מנגנונים המקדמים שינוי והתפתחות

מחקר בפסיכותרפיה בישראל - החיפוש אחר מנגנונים המקדמים שינוי והתפתחות

06:52
צפייה בסרטון
דברי פתיחה פרופ' יונה טייכמן

דברי פתיחה פרופ' יונה טייכמן

07:10
צפייה בסרטון
פרופ' הדס ויסמן

פרופ' הדס ויסמן

08:25
צפייה בסרטון
על "תהליכי שינוי בתוך הטיפול, תוצאות הטיפול והכשרת מטפלים"

על "תהליכי שינוי בתוך הטיפול, תוצאות הטיפול והכשרת מטפלים"

15:04
צפייה בסרטון