top of page
אודות החברה הישראלית למחקר בפסיכותרפיה 

.הישראלית SPR אנו שמחים להודיע על הקמתה של קבוצת

אשר התקיים בירושלים ב-2016  SPR - הקמת הקבוצה הישראלית הינה אחת מתוצאותיו של כנס ה

וסימן את מספרם ההולך וגדל של חברי הקבוצה הישראלית שכוללת גם סטודנטים.  

מטרתנו הינה לקדם את המחקר הפסיכותרפי בישראל ולהעצים את השפעתו הן על הטיפול הקליני והן על ההכשרה הקלינית. אנו מאמינים כי זה חשוב במיוחד להתפתחות הדור הצעיר של חוקרי הפסיכותרפיה והסטודנטים לתואר שני ושלישי בישראל.

כיום, הקבוצה מונה כ- 50-60 חברים במגוון שלבים בקריירה, כגון אקדמאים מוכרים, כאלו שבתחילת דרכם האקדמית וסטודנטים לתארים מתקדמים מאוניברסיטאות ומכללות שונות בישראל.

 

הקמת הקבוצה אושרה באופן רשמי בישיבת הוועד המנהל של ה- SPR, אשר התקיימה בינואר 2018 באמסטרדם. קבוצת ה- SPR הישראלית תפעל תחת ה- SPR האירופאי. הדס ויסמן תשמש כאשת הקשר מול ארגון ה- SPR האירופאי, יחד עם גארי דיימונד וגבי שפלר.

 

נכון להיום הוקמו מספר ועדות אשר החלו לפעול:

* קשר עם נשיא/ת ה- SPR האירופאי.

* כנס מדעי שנתי של הקבוצה הישראלית.

* הקמת רשת תקשורת ואתר אינטרנט.

* בחינת שיתופי פעולה למחקרים משותפים.

* סדנאות בנושאים מתודולוגיים.

* יצירת שיתופי פעולה עם קליניקות ומסגרות לבריאות הנפש בישראל.
 

אנו שמחים על התפתחות זו וברצוננו להביע את תודתנו לוועד המנהל של SPR  ולנשיא היוצא של ה-SPR האירופאי ( Stig Poulsen ) על תמיכתם.

bottom of page