top of page

12.4.19 במכללה האקדמית תל אביב יפו
בין השעות 08:30-14:00
נושא הכנס:

מחקר בפסיכותרפיה בישראל -
החיפוש אחר מנגנונים המקדמים שינוי והתפתחות.


השנה נקיים את הכנס הראשון של הקבוצה הישראלית לחקר הפסיכותרפיה. מטרתו של כנס היסוד היא להפגיש בין כל העוסקים במחקר בפסיכותרפיה בשדה ובאקדמיה, ליצור קהילה לומדת ולפתוח אפשרויות לשיתופי פעולה. 

הכנס יפתח בברכות והצגת הקבוצה על ידי פרופ' הדס ויסמן, פרופ' יונה טייכמן ופרופ' גבי שפלר.
הרצאות מליאה של פרופ' גארי דיימונד ופרופ' יונתן הפרט יפתחו את היום.
לאחר ההרצאות נתפצל למושבים מקבילים בהם יוצגו מאמרים ופאנלים שיוגשו בעקבות הקול קורא.
נסיים את היום במושב מליאה בהנחיית ד"ר דנה אציל- סלונים ופרופ' אוריה תשבי בו יוצגו מסרים קליניים שעלו במושבים המקבילים ע"י מנחי המושבים ויתקיים דיון בנושא היום.  
 
אנו מזמינים את הקהילה המקצועית הרחבה בתחום הפסיכותרפיה – חוקרות וחוקרים, מטפלות ומטפלים, דוקטורנטיות ודוקטורנטים, סטודנטיות וסטודנטים לתואר שני, מדריכות ומדריכים – להגיש תקצירים של מאמרים העוסקים בתהליכי ומנגנוני שינוי בפסיכותרפיה ובקשר שלהם לתוצאות טיפול. אנו מעודדים הגשת מאמרים העוסקים בתהליכי ומנגנוני שינוי בטיפול ממגוון רחב של גישות טיפוליות, של שיטות מחקר ושל גילאים, מגזרים ותרבויות. המציגים מוזמנים להתבסס במאמריהם על הידע הקיים במחקרי תהליך-תוצאה בפסיכותרפיה, להציג ממצאים מתוך המחקר שלהם ולדון בהם תוך התייחסות להשלכות הממצאים על המחקר, התיאוריה והפרקטיקה.
 
ניתן לשלוח תקצירים באורך של עד 250 מילים לאחת מהמסגרות הבאות :

מושב – 3-4 מרצים, כל הרצאה 20-25 דקות – על נושא המשותף לכל ההרצאות. מומלץ להתארגן מראש כפאנל, כאשר האדם המרכז את הפאנל מגיש בשם כולם. לפאנל של 3 הרצאות כדאי להזמין מתדיין חיצוני – נשמח לעזור לכם במציאת מתדיינים. הרצאה יכולה להיות על מחקר שעדיין לא הסתיים, אך יש לו כמה ממצאים ראשוניים.

הרצאה של 20-25 דקות על נושא המחקר שלכם. הועדה המארגנת תשלב אתכם בפאנל בו המציגים האחרים עוסקים בנושא הקרוב לנושא המחקר שלכם ותמצא עבורכם מתדיין המומחה בתחום המחקר שלכם.

את התקצירים יש להגיש עד ל 01.02.19  לאימייל sprisrael.contact@gmail.com
אנא פנו אלינו לגבי כל שאלה לאימייל sprisrael.contact@gmail.com

 
מצפים לראותכם,
הועדה המארגנת:
ד"ר דנה אציל- סלונים , פרופ' הדס ויסמן, ד"ר שרון זיו-ביימן, פרופ' יונה טייכמן ופרופ' אוריה תשבי.

bottom of page